ErgoSafen panos kestävään kehitykseen​

Olla etulinjassa on meille itsestäänselvyys

Haluamme olla etulinjassa, kun on kyse kestävyydestä alallamme, ja olemme valmiita investoimaan tarvittavat resurssit osallistuaksemme siirtymään kestävään yhteiskuntaan ihmisten, planeetan ja vaurauden osalta.

Otamme vastuun nyt ja tulevaisuudessa

ErgoSafe haluaa ottaa vastuun ja on siksi asettanut kestävyyden ykkösprioriteetikseen. Uskomme vaikutusvaltaamme ja hyötyihin, jotka syntyvät toiminnastamme yrityksenä kestävän kehityksen puolesta.

Se, että olemme tuottava yritys ja kaikki tuotantomme ja kehityksemme tapahtuu Ruotsissa, että meillä on lyhyet päätöksentekoprosessit ja yritysilmapiiri, joka uskoo aina olevan parantamisen varaa, ovat keskeisiä osia kestävyysmatkassamme.

Svenska flaggan fladdrar i vinden och personalen på ErgoSafe njuter av en kaffe på den inglasade terrassen

ErgoSafen kestävyysmatka

Yritysvastuufilosofiamme on huolehtia ihmisistä, ympäristöstä ja yhteiskunnasta samalla, kun yrityksen kannattavuus on keskeistä. Haluamme, että asiakkaan on helppo tehdä kestävä valinta. Kannatamme läpinäkyvyyttä kaikissa vaiheissa, ja edistyksellisenä yrityksenä pyrimme tekemään asiat paremmin, tehokkaammin ja pitämään kestävyyden keskiössä päivittäisessä päätöksenteossamme.

Meille ErgoSafessa kestävyys on matka kohti jatkuvaa resurssitehokkuutta ja parempia, ympäristöystävällisempiä valintoja tinkimättä laadusta ja turvallisuudesta.

Meidän painopistealueemme

ErgoSafe AB tukee Agenda 2030:n kattamia maailmanlaajuisia tavoitteita. Näiden tavoitteiden perusteella olemme määrittäneet painopistealueet, joilla uskomme voivamme parhaiten edistää kestävää kehitystä. Nämä alueet ovat: TUOTTEEMME, TOIMITTAJAT, TIETO & KEHITYS sekä INNOVAATIO & VERKOSTOT.

Tuotteemme

Toimittajat

Tieto & Kehitys

Innovaatio & Verkostot

TUOTTEEMME

Ruotsalainen ja kestävä

Olemme ruotsalainen yritys omalla tehtaalla Halmstadissa, jossa kaikki valmistus ja kehitys tapahtuu. Tämä takaa, että saat korkealaatuisia tuotteita, jotka on valmistettu omien koulutettujen työntekijöidemme toimesta. Työskentelemme moderneissa tiloissa ja ensiluokkaisessa työympäristössä. Valmistamme kestäviä tuotteita, jotka ovat täysin kierrätettäviä ottaen huomioon luonnonvarat.

Laatu ja turvallisuus

ErgoSafena olemme jatkuvasti keskittyneet laatuun ja turvallisuuteen. Suosimme laatua määrän sijaan. Haluamme luoda pitkäikäisiä, korkealaatuisia tuotteita. Meillä on useita tuoteryhmiä, jotka asettavat meille korkeat vaatimukset. Vaatimuksia, joita pidämme itsestään selvinä.

Kestävät materiaalit ja tuotteen elinkaari

Lasista ja alumiinista tulevat suurimmat materiaalit tuotteissamme. Nämä materiaalit ovat pitkäikäisiä ja toimittajamme ovat pitkällä ympäristöjalanjälkeään koskevissa prosesseissa. Valitsemme kestävät materiaalit, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja vastaavat yrityksemme laatu- ja marginaalivaatimuksia. On erittäin tärkeää, että materiaalit on tuotettu hyvissä työolosuhteissa.

Kemikaalien ja jätteen vastuullinen käsittely

Pyrimme käyttämään kemikaaleja mahdollisimman vähän. ErgoSafe tarjoaa parhaat suojavarusteet työntekijöilleen, jotta he voivat työskennellä turvallisesti. Lajittelemme kaikki jätteemme ja teemme yhteistyötä paikallisen toimijan kanssa parhaan kierrätyksen saavuttamiseksi.

TOIMITTAJAT

Maantieteellinen läheisyys ja ympäristöjalanjälki

Valitessamme toimittajia ympäristötyö ja henkilöstöpolitiikka ovat yhtä merkittäviä kuin hinta ja laatu. ErgoSafe haastaa olemassa olevia ja uusia toimittajia heidän kestävyystyössään. Työskennellessämme kestävyyskriteeriemme mukaisesti päädyimme usein ruotsalaisiin toimittajiin, mikä auttaa meitä edistämään logistiikkamme kestävää kehitystä ja vähentämään tarpeettomia kuljetuksia. Useat toimittajistamme sijaitsevat Halmstadissa ja sen lähiympäristössä.

Oma kehitys ja tuotanto

Oman tuotantomme ansiosta meillä on mahdollisuus vaikuttaa täysin siihen, kenen kanssa teemme yhteistyötä. Valintamme, niin pitkälle kuin mahdollista, on valita toimijoita, jotka aktiivisesti tekevät ympäristöystävällisiä valintoja ja toimivat kestävästi. Olemme ylpeitä tiiviistä ja pitkäaikaisista yhteistyökumppaneistamme, kun on kyse kehityksestä ja tehokkuudesta. Yhdessä edistämme älykkäämpää resurssien käyttöä. ErgoSafe ottaa yhteiskunnallisen vastuun edistämällä kehitystä valitsemalla toimittajia, jotka toimivat ErgoSafen kestävyyden linjauksen mukaisesti.

Turvalliset työolosuhteet

Perusvaatimus toimittajillemme on, että heillä on työehtosopimukset. Tuotantomaa koskevaa lainsäädäntöä on noudatettava.

TIETO & KEHITYS

Meidän RAKETTI

Arvostamme osallisuutta ja avointa ilmapiiriä, jossa jokainen työntekijä tulee kuulluksi ja sisällytetyksi. ErgoSafessa olemme yhdessä kehittäneet RAKETTI:amme. Tämä tarkoittaa Kunnioitusta (Respekt), Vastuuta (Ansvar), Asiakaskeskeisyyttä (Kundorienterat), Yksinkertaisuutta (Enkelt) ja Yhdessä (Tillsammans). Yleisesti ottaen omistajat ja johto pitävät erittäin tärkeänä, että kaikki ovat mukana matkalla kohti kestävämpää ErgoSafea.

Ura mahdollisuudet

Jatkokoulutus sekä sisäiset kehitys- ja uramahdollisuudet ovat ErgoSafelle tärkeitä, jotta voimme varmistaa olevamme edelläkävijöitä ja voimme tehdä hyvää työtä sekä nyt että varmistaa laaja osaamismix tulevaisuudessa. Olemme jäseniä erilaisissa koulutusorganisaatioissa, jotka tarjoavat koulutusta ja kehitystä työntekijöillemme. Tärkeä osa tätä työtä on, että suosimme oman henkilöstön palkkaamista vuokratyöntekijöiden sijaan. ErgoSafe tukee kaikkia työntekijöitään heidän henkilökohtaisessa kehityksessään.

Vähäisin ympäristöjalanjälki sisäisesti

Monia toimintoja, kuten tiedotustilaisuuksia ja ryhmätöitä, joiden tarkoituksena on sisällyttää kaikki henkilöstö, toteutetaan jatkuvasti, jotta kaikki voivat osallistua yrityksen kestävyyteen ja pienempään ympäristöjalanjälkeen. ErgoSafe on myös toteuttanut toimenpiteitä, jotta työntekijämme voivat helposti pyöräillä töihin tai ladata autonsa suoraan pääkonttorimme yhteydessä.

INNOVAATIO & VERKOSTOT

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia kehitysprojektien kautta

ErgoSafen innovaatiokyky on yksi yrityksen menestystekijöistä, ja se on johtanut muun muassa useiden erilaisten ClickitUp®-versioiden kehittämiseen lasikaiteen käyttäjien tarpeiden täyttämiseksi. Uusin tuotekehitys on lasikaiteet, joissa on Flex-toiminto, ja se avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tämä johtuu mahdollisuudesta päivittää liikkuvalla ylälasilla ja siitä, että rakenteen ansiosta sekä kiinteä että liikkuva osa voidaan tilata eri aikoina eri tilaajilta samalle rakennusprojektille. Jälkiasennus on helppo ja sujuva, ja kun asennus on valmis, CiUFlex näyttää samalta kuin ClickitUp. Toinen kehitysprojekti on uusi parvekkeen kiinnitys, jonka tarkoituksena on tehostaa asennusta ja pidentää kiinnikkeen ja parvekelaatan käyttöikää. Innovaatio on luonnollinen osa ErgoSafen arkea.

Haluamme edistää terveellistä kilpailua, jossa asiakkaan tarpeet ja turvallisuus ovat keskiössä. Aineettomat arvot ovat tärkeitä tässä työssä.

Yhteistyö innovaation edistämiseksi

Kun tarvittavaa osaamista ei ole talossa, teemme mielellämme yhteistyötä toimittajien kanssa parannusten saavuttamiseksi tietyllä alueella. Suuri projekti on ollut LEAN-menetelmän käyttöönotto tuotannossamme järjestyksen ja prosessien tehostamiseksi.

Monien vuosien ajan meillä on ollut monia yhteistyökumppaneita, jotka ovat johtaneet meidät uusiin innovatiivisiin ratkaisuihin ja parannuksiin. ErgoSafe on ohjannut monia opiskelijoita Halmstadin korkeakoulussa heidän kehitys- ja lopputyössään. ErgoSafe pitää itsestäänselvänä, että tekee yhteistyötä alan järjestöjen ja tutkimuslaitosten kanssa työn laadun varmistamiseksi.

Olemme suorittaneet tarveanalyysin selvittääksemme, mitä energiansäästöjä liiketoimintamme eri osat voivat tuottaa ja mitä toimenpiteitä meidän on tehtävä.

Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa

Teemme yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa edistääksemme parempaa yhteiskuntaa ja paikallista sitoutumista. Esimerkiksi sponsoroimme paikallista jalkapallojoukkuetta HBK ja olemme yksi yrityksistä, jotka sponsoroi ”kävele vettä varten”.

Made in Sweden

Olemme ylpeitä siitä, että olemme valmistava yritys, jolla kaikki tuotanto ja kehitys tapahtuu Ruotsissa. Näemme monia etuja pystyessämme hallitsemaan ja vaikuttamaan suuriin osiin arvoketjustamme.

Yhdessä teemme paremmin

Haluamme työskennellä yhdessä muiden kanssa, jotka myös tekevät hyviä valintoja ympäristölle ja toimivat kestävästi. Koska omistamme tuotantomme, meillä on mahdollisuus täysin vaikuttaa siihen, kenen kanssa teemme yhteistyötä.

Meidän "RAKET" johtaa meitä

Arvostamme osallistumista ja avointa ilmapiiriä, jossa kaikki työntekijät tulevat kuulluiksi ja otetuiksi mukaan. ErgoSafessa olemme yhdessä kehittäneet ohjaavat periaatteemme, jotka muodostavat "RAKET".