ErgoSafes bidrag til bærekraftig utvikling

Å være i forkant er selvfølgelig for oss.

Vi ønsker å ligge i forkant når det kommer til bærekraft i vår bransje og er klare til å satse de ressursene som trengs for å bidra til overgangen til et bærekraftig samfunn for mennesker, planeten og velstanden.

Vi tar ansvar for nå og fremover

ErgoSafe ønsker å ta ansvar og har derfor satt bærekraft øverst på agendaen. Vi tror på vår påvirkningskraft og den nytten som genereres når det gjelder vår opptreden som selskap for bærekraftig utvikling.

At vi er en produserende bedrift med all vår produksjon og utvikling i Sverige, har korte beslutningsveier og et bedriftsklima som står for at det alltid er mulig å gjøre bedre, ser vi som sentrale deler av vår bærekraftsreise.

Svenska flaggan fladdrar i vinden och personalen på ErgoSafe njuter av en kaffe på den inglasade terrassen

ErgoSafes bærekraftreise

Vår filosofi om bærekraftig forretningsdrift er å ta vare på mennesket, miljøet og samfunnet, samtidig som bedriftens lønnsomhet er sentral. Vi vil at det skal være enkelt for kunden å ta et bærekraftig valg. Vi står for gjennomsiktighet i alle ledd, og som et fremoverlent selskap er vår ambisjon å gjøre ting bedre, mer effektivt og å ha bærekraft i fokus i vår daglige beslutningstaking.

For oss i ErgoSafe er bærekraft en reise for å kontinuerlig bli mer ressurseffektive og gjøre bedre og mer miljøvennlige valg uten å ofre kvalitet og sikkerhet.

Våre fokusområder

ErgoSafe AB støtter de globale målene som Agenda 2030 omfatter. Basert på disse målene har vi utarbeidet fokusområder hvor vi tror vi har den største muligheten til å bidra til bærekraftig utvikling. Disse områdene er: VÅRE PRODUKTER, LEVERANDØRER, KUNNSKAP & UTVIKLING, samt INNOVASJON & NETTVERK.

Våre produkter

Leverandører

Kunnskap & Utvikling

Innovasjon & Nettverk

VÅRE PRODUKTER

Svensk og bærekraftig

Vi er et svensk selskap med egen fabrikk i Halmstad der all vår produksjon og utvikling finner sted. Dette garanterer at du får produkter av høyeste kvalitet som er produsert av vår egen godt utdannede personale. Vi jobber i moderne utstyrte lokaler med en arbeidsmiljø av topp klasse. Her produserer vi bærekraftige produkter av fullt resirkulerbare materialer med hensyn til våre naturressurser.

Kvalitet og sikkerhet

Som et fremadstormende selskap er kvalitet og sikkerhet konstant i fokus hos ErgoSafe. Vi setter kvalitet foran kvantitet. For oss er det viktig å lage produkter som varer lenge og som har høyeste kvalitet. Vi har flere ulike produktgrupper som stiller høye krav til oss som leverandør. Krav vi ser på som en selvfølge å forholde oss til og innfri.

Bærekraftige materialer og produktets livssyklus

Glass og aluminium er våre største enkeltstående materialer i våre produkter. Disse materialene har lang levetid, og våre leverandører er langt fremme i prosessen med tanke på materialets klimaavtrykk. Bærekraftige materialer for oss er de som er bra for miljøet og som møter kvaliteten og marginene vår virksomhet krever. Det er også av ytterste viktighet at materialene i våre produkter er produsert under gode arbeidsforhold.

Ansvarlig håndtering av kjemikalier og avfall

I vår produksjon streber vi etter minimal bruk av kjemikalier. ErgoSafe tilbyr det beste verneutstyret for vårt personale, slik at de føler seg trygge og sikre. Vi er nøye med å sortere alt vårt avfall og samarbeider med en lokal aktør for den beste gjenvinningen

LEVERANDØRER

Geografisk nærhet og miljøavtrykk

I vårt utvalg av leverandører er miljøinnsats og personalpolicy like viktige som pris og kvalitet. ErgoSafe utfordrer eksisterende og nye leverandører i deres bærekraftsarbeid. Når vi jobber basert på våre bærekraftskriterier, ender vi ofte opp med svenske leverandører, noe som automatisk bidrar til en mer bærekraftig utvikling av vår logistikk og reduserer unødvendige transporter. Mange av våre leverandører ligger i og rundt Halmstad.

Egen utvikling og produksjon

Ved å eie vår egen produksjon har vi muligheten til å fullt ut bestemme hvem vi samarbeider med. Det valget vi gjør, så mye som mulig, er å velge aktører som aktivt jobber for å ta miljøvennlige valg og opptre bærekraftig. Vi er stolte av vårt nære og langsiktige samarbeid med våre leverandører når det kommer til utvikling og effektivitet. Sammen bidrar vi til en smartere ressursbruk. ErgoSafe tar et samfunnsansvar ved å drive utviklingen fra vår tilnærming til å velge leverandører som handler i tråd med ErgoSafes bærekraftsreise.

Trygge arbeidsforhold

Et grunnleggende krav vi har til våre leverandører er at de har tariffavtale. Lovgivningen i landet hvor produksjonen finner sted, skal følges.

KUNNSKAP & UTVIKLING

Vår «RAKET» Vi setter pris på involvering, et åpent klima hvor alle ansatte blir hørt og inkludert. Hos ErgoSafe har vi sammen utviklet vår RAKETT. Denne står for Respekt, Ansvar, Kundesentrert, Enkelt og Sammen. Overordnet mener eierne og ledelsen at det er av største viktighet at alle er med på reisen mot et mer bærekraftig ErgoSafe. Karrieremuligheter Videreutdanning og interne utviklings- og karrieremuligheter er viktige for ErgoSafe slik at vi kan sikre at vi er i forkant og kan gjøre en god jobb både i dag og sikre en god kompetansemiks for fremtiden. Vi er medlemmer av ulike utdanningsorganisasjoner som tilbyr opplæring og utvikling for våre ansatte. En viktig del av dette arbeidet er at vi fremmer ansettelse av egen personale fremfor innleid. ErgoSafe støtter alle ansatte i deres personlige utvikling. Minst miljøavtrykk internt Flere aktiviteter i form av informasjonsmøter og gruppearbeid som har som formål å inkludere all personell blir regelmessig gjennomført, slik at alle kan bidra til selskapets bærekraftsreise og et mindre miljøavtrykk. ErgoSafe har også implementert tiltak for at våre ansatte enkelt kan sykle til jobben eller lade bilen direkte ved vårt hovedkontor.

INNOVASJON & NETTVERK

Nye forretningsmuligheter gjennom utviklingsprosjekter

ErgoSafes innovasjonsevne er en av selskapets suksessfaktorer og har blant annet ført til flere varianter av ClickitUp® som er utviklet for å møte brukerens behov for glassrekkverk. Den nyeste produktutviklingen, glassrekkverk med Flex-funksjonen, åpner opp for nye forretningsmuligheter. Dette delvis på grunn av muligheten til å oppgradere med en øvre bevegelig glassdel, men også at konstruksjonen gjør det mulig å bestille fast og bevegelig del på ulike tidspunkter av ulike kjøpere, men til samme byggeprosjekt. Ettermontering er enkel og smidig, og når monteringen er ferdig, har CiUFlex samme design og utseende som ClickitUp. Et annet utviklingsprosjekt er en ny variant av balkongfestet som tar sikte på å effektivisere montering og forlenge levetiden til festet og balkongplaten. Innovasjon er en naturlig del av ErgoSafes hverdag.

Vi ønsker å fremme en sunn konkurranse der kundens behov og sikkerhet er i sentrum. Våre immaterielle verdier er viktige i dette arbeidet.

Samarbeid for innovasjon

Når vi ikke har kompetansen internt, samarbeider vi gjerne med leverandører for å oppnå forbedring på et spesifikt område. Et stort prosjekt har vært å implementere LEAN i produksjonen vår for å oppnå orden og effektivisere prosesser.

I mange år har vi hatt en rekke samarbeid som har ledet oss til nye innovative løsninger og forbedringer. ErgoSafe har veiledet et stort antall studenter ved Høgskolen i Halmstad i deres utviklings- og avsluttende arbeid. ErgoSafe anser det som selvfølgelig å samarbeide med bransjeorganisasjoner og forskningsinstitutter for å sikre kvaliteten på arbeidet i forbindelse med virksomheten.

Vi har gjennomført en behovsanalyse for å avdekke hvilke energigevinster de forskjellige delene av virksomheten vår kan generere og hvilke tiltak vi trenger å gjøre.

Samarbeid med lokale aktører

Vi samarbeider med lokale aktører for å bidra til et bedre samfunn og løfte lokale engasjement. For eksempel sponser vi det lokale fotballaget HBK og er en av bedriftene som sponser «gå for vann».

Made in Sweden

Vi er stolte av å være et produksjonsselskap med all vår produksjon og utvikling i Sverige. Vi ser mange fordeler med å kunne kontrollere og påvirke store deler av vår verdikjede.

Sammen gjør vi det bedre

Vi ønsker å jobbe sammen med andre som også tar gode valg for miljøet og handler bærekraftig. Ved å eie produksjonen vår har vi mulighet til å påvirke fullt ut hvem vi samarbeider med.

Vår "RAKET" leder oss

Vi verdsetter deltakelse, et åpent klima hvor alle medarbeidere blir hørt og inkludert. På ErgoSafe har vi sammen utviklet våre nøkkelord som danner vår "RAKET".