Integritetspolicy

Beskyttelsen av dine personopplysninger er viktig for ErgoSafe AB. I vår integritetspolicy kan du lese om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har vedrörende personopplysninger.

PERSONOPPLYSNINGSANSVARLIG

Personopplysningsansvarlig for dine personopplysninger er:

ErgoSafe AB

556395-1812

Reparatörgatan 1

SE-30262 Halmstad

Hvilke personopplysninger innhenter vi, og hvor fra?

Når du er i kontakt med oss (f.eks. ved kjöp, utfylling av skjema eller besök på nettsiden), innhenter vi personopplysninger om deg. De opplysningene vi samler inn er navn, personnummer, adresse, e-postadresse og telefonnummer, kjöps-, ordre- og brukshistorikk, IP-adresse, samt informasjon som du gir vår kundeservice.

Din adresse fyller du ut selv på nettsiden, eller oppgir den til våre selgere på telefon eller e-post.

Derfor behandler vi dine personopplysningerVi behandler dine personopplysninger til fölgende formål og med stötte i fölgende lovgivning:

FöR KJöP

Vi behandler personopplysninger for å opprette tilbud. I denne sammenhengen behandler vi personopplysninger for å kunne påta oss kjöps- og leveringsvilkår.

KJöP

Vi behandler personopplysninger for håndtering av bestillinger, samt for å sende meldinger om leveringsstatus. Behandlingen er nödvendig for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg.

KUNDESERVICEÄREND

Vi behandler personopplysninger for å behandle kundeserviceärender som f.eks. spörsmål, reklamasjoner og garantisaker. Behandlingen skjer for å kunne hjelpe deg med dine kundetjenestesaker som er vår berettigede interesse, samt for å oppfylle plikt i henhold til lov ved reklamasjoner og garantisaker.

FORBEDRING OG UTVIKLING

Vi behandler personopplysninger for å kunne forbedre og utvikle vår tjeneste, våre produkter og våre tekniske systemer. Behandlingen skjer for vår berettigede interesse å kunne oppdatere, forbedre og utvikle service, produkter og tekniske systemer.

OPPFYLLELSE AV PLIKTER I HENHOLD TIL LOV

Vi behandler personopplysninger for å kunne overholde gjeldende lover, f.eks. lover om bokföring, skatt eller produktsikkerhet. Behandlingen skjer for å oppfylle pliktene våre i henhold til loven.

FORHINDRING AV MISBRUK OG LOVBRUDD

Vi behandler personopplysninger for å forhindre misbruk av våre tjenester og for å forhindre lovbrudd, f.eks. bedrageri. Behandlingen skjer for vår berettigede interesse å forhindre og forebygge misbruk og ulovlig anvendelse av våre tjenester.

SÅ LENGE LAGRES PERSONOPPLYSNINGENE

Vi lagrer personopplysningene så lenge det trengs for de formål de er innhentet i forbindelse med eller så lenge det kreves i henhold til lov eller andre forskrifter. Kjöps- og ordrehistorikk lagres så lenge vi er pliktige til å gjöre det for å fölge krav i henhold til loven.

Kundeserviceopplysninger knyttet til kjöp og reklamasjoner lagres så lenge vi er pålagt å gjöre det for å fölge lovens krav.

Opplysninger for forhindring av misbruk og lovbrudd, lagres så lenge vi trenger å gjöre det for å forebygge eller rapportere lovbrudd (f.eks. bedrageri).

DINE RETTIGHETER

Vi svarer på dine henvendelser med hensyn til noen av dine rettigheter så snart som mulig men senest innen en måned.

TilgangDu har rett til å få informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, samt en kopi av personopplysningene.

Rettelse

Du kan be om å få feilaktige eller ufullstendige data korrigert.SlettingDu har rett til å få dine personopplysninger slettet i fölgende tilfeller:

Personopplysningene er ikke lenger nödvendige for de formål som de er innhentet for eller behandlet for

Du har tilbakekalt ditt samtykke til behandling av personopplysningene og det finnes ingen annen rettslig grunnlag for behandlingen

Du har protestert mot behandling av personopplysninger som har skjedd med stötte av vår berettigede interesse og din interesse veier tyngre

Vi har behandlet personopplysningene på ulovlig måte

Personopplysningene må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse.

Begrensning av behandling

Du har rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses i fölgende tilfeller:

Du bestrider personopplysningenes korrekthet, innen en tid som gir oss mulighet til å kontrollere om personopplysningene er korrekte

Vi har behandlet personopplysningene på en ulovlig måte og du motsetter deg at personopplysningene slettes og ber i stedet om at bruken av dem begrenses

Du trenger personopplysningene for å kunne fastsette, gjöre gjeldende eller forsvare rettslige krav men vi trenger ikke lenger personopplysningene for de formål de er behandlet for

Du har gjort innvendinger mot behandling av dine personopplysninger og vi vurderer under en periode hvem sin berettigede interesse som skal ha forrang.

Innvending mot behandling

Du har rett til å gjöre innvendinger mot slik behandling av dine personopplysninger som vi behandler med utgangspunkt i en berettiget interesse. Behandlingen opphörer i så fall om vi ikke har noen berettiget interesse som går foran dine interesser eller om vi må fortsette behandlingen for å ivareta rettslige krav.

Dataportabilitet

Du har rett til å få de personopplysningene som du har gitt oss og som vi behandler automatisert på grunn av avtale med deg eller på grunnlag av ditt samtykket, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format.

Klager

Hvis du er misfornöyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss eller levere inn en klage til en tilsynsmyndighet.

INFORMASJONSKAPSLER

Vi bruker såkalte informasjonskapsler på nettsiden. Den informasjonen som samles inn og analyseres ved hjelp av informasjonskapsler for å tilpasse og effektivisere våre tjenester, innholdet på nettsiden, tilbud og annonser til den besökende, samt for å öke sikkerheten på nettsiden.

Aksepterer man ikke informasjonskapsler i nettleseren sin, kommer flere av funksjonene på nettsidene ikke til å fungere. Dette fordi nettsiden vil tro at det er en ny besökende ved hver lasting av siden.

Google Analytics

ErgoSafes nettsider benytter Google Analytics som leveres av Google, Inc. Google Analytics bruker informasjonskapsler for å kunne analysere hvordan brukere benytter nettsiden. Google kommer til å bruke denne informasjonen med henblikk på å vurdere din bruk av nettsiden, sammenligne rapporter av aktiviteter på nettsiden og kunne tilby andre tjenester i forbindelse med aktiviteter på nettsiden og bruk av Internett.

KONTAKTINFORMASJON HVIS DU HAR SPöRSMåL ELLER VIL UTöVE DINE RETTIGHETER

mail: info@ergosafe.setelefon +46 (0)10-480 47 00