Service og support

Vi anbefaler årlig service på samtlige av våre produkter. For våre elektrisk drevne skyveluker har vi utarbeidet et feilsökingsskjema så det skal väre enkelt å feilsöke hva som er feil med luken, samt å få kjennskap til hvilke reservedeler som må byttes ut.¬†Enten utföres gjennomgang av lukene og bytte av reservedeler av brukeren, ellers bestilles service av oss hos ErgoSafe.

Et tips, om det oppstår problemer med skyveluken, er å utföre en reset, det vil si koble fra strömmen og starte skyveluken på nytt. Vi anbefaler alltid at feilsöking gjöres ved hjelp av vårt feilsökingsskjema, se lenken under. For ekstra support, kontakt oss gjerne.

For å bestille service eller reservedeler, fölg lenkene under eller kontakt oss direkte hvis du önsker hjelp.