ErgoSafes bidrag til bæredygtig udvikling

At være i front er en selvfølge for os

Vi vil være i forkant når det kommer til bæredygtighed i vores branche og er parate til at investere de nødvendige ressourcer for at bidrage til overgangen til et bæredygtigt samfund for mennesker, planeten og velstanden.

Vi tager ansvar nu og i fremtiden

ErgoSafe vil tage ansvar og har derfor sat bæredygtighed øverst på dagsordenen. Vi tror på vores indflydelse og den nytte, der genereres, når det kommer til vores handlinger som virksomhed for bæredygtig udvikling.

At vi er en producerende virksomhed med al vores produktion og udvikling i Sverige, har korte beslutningsveje og et erhvervsklima, der står for, at det altid kan gøres bedre, ser vi som centrale dele af vores bæredygtighedsrejse.

Svenska flaggan fladdrar i vinden och personalen på ErgoSafe njuter av en kaffe på den inglasade terrassen

ErgoSafes bæredygtighedsrejse

Vores filosofi vedrørende bæredygtig forretning er at tage hensyn til mennesket, miljøet, og samfundet, samtidig med at virksomhedens rentabilitet er central. Vi ønsker, at det skal være nemt for kunden at træffe et bæredygtigt valg. Vi går ind for transparens på alle niveauer, og som en fremadskuende virksomhed er vores ambition altid at gøre tingene bedre, mere effektivt og at have bæredygtighed i fokus i vores daglige beslutningstagning.

For os hos ErgoSafe er bæredygtighed en rejse mod konstant at blive mere ressourceeffektive og træffe bedre og mere miljøvenlige valg uden at gå på kompromis med kvalitet og sikkerhed.

Vores fokusområder

ErgoSafe AB støtter op om de globale mål, som Agenda 2030 dækker over. Baseret på disse mål har vi udarbejdet fokusområder, hvor vi mener, vi har den største mulighed for at bidrage til bæredygtig udvikling. Disse områder er: VORES PRODUKTER, LEVERANDØRER, VIDEN & UDVIKLING samt INNOVATION & NETVÆRK.

Vores produkter

Leverandører

Viden & Udvikling

Innovation & Netværk

VORES PRODUKTER

Svensk og bæredygtig

Vi er en svensk virksomhed med egen fabrik i Halmstad, hvor al vores produktion og udvikling foregår. Dette garanterer, at du får produkter af højeste kvalitet, som er produceret af vores eget veluddannede personale. Vi arbejder i moderne udstyrede lokaler og med et arbejdsmiljø af højeste klasse. Her producerer vi bæredygtige produkter i fuldt genanvendelige materialer med hensyn til vores naturressourcer.

Kvalitet og sikkerhed

Som et fremsynet firma er kvalitet og sikkerhed konstant i fokus hos ErgoSafe. Vi prioriterer kvalitet frem for kvantitet. For os er det vigtigt at skabe produkter med lang levetid, der har den højeste kvalitet. Vi har flere forskellige produktgrupper, der stiller høje krav til os som leverandør. Krav, som vi ser som en selvfølge at forholde os til og leve op til.

Bæredygtige materialer og produktlivscyklus

Glas og aluminium er de enkeltstørste materialer i vores produkter. Disse materialer har en lang levetid, og vores leverandører er langt fremme i processen med hensyn til materialets klimaaftryk. Bæredygtige materialer for os er dem, der er gode for miljøet og som opfylder den kvalitet og margin, som vores forretning kræver. Det er også af største vigtighed, at materialer til vores produkter er blevet produceret under gode arbejdsforhold.

Ansvarlig håndtering af kemikalier og affald

I vores produktion stræber vi efter minimal brug af kemikalier. ErgoSafe leverer det bedste beskyttelsesudstyr til vores personale, så de er sikre og trygge. Vi er omhyggelige med at sortere alt vores affald og samarbejder med en lokal aktør for den bedste genanvendelse.

LEVERANDØRER

Geografisk nærhed og miljøaftryk

I vores valg af leverandører er miljøindsats og personalepolitik lige så vigtigt som pris og kvalitet. ErgoSafe udfordrer eksisterende og nye leverandører i deres bæredygtighedsarbejde. Når vi arbejder ud fra vores bæredygtighedskriterier, ender vi ofte med svenske leverandører, hvilket automatisk bidrager til en mere bæredygtig udvikling af vores logistik og reducerer unødvendige transporter. Mange af vores leverandører er lokaliseret i Halmstad og nærområdet.

Egen udvikling og produktion

Ved at vi ejer vores produktion har vi mulighed for fuldt ud at bestemme, hvem vi samarbejder med. Det valg vi træffer, så vidt det er muligt, er at vælge aktører, der aktivt arbejder med at træffe gode miljøvalg og operere bæredygtigt. Vi er stolte over vores tætte og langsigtede samarbejde med vores leverandører, når det kommer til udvikling og effektivitet. Sammen bidrager vi til en smartere ressourceanvendelse. ErgoSafe tager et samfundsansvar ved at drive udviklingen fra vores tilgang til at vælge leverandører, der arbejder i tråd med ErgoSafes bæredygtighedsrejse.

Trygge arbejdsforhold

Et grundlæggende krav, vi stiller til vores leverandører, er, at de har overenskomst. Lovgivningen i det land, hvor produktionen finder sted, skal overholdes.

VIDEN & UDVIKLING

Vores RAKET

Vi værdsætter deltagelse, et åbent klima, hvor alle medarbejdere bliver hørt og inkluderet. Hos ErgoSafe har vi sammen udviklet vores RAKET. Denne står for Respekt, Ansvar, Kundecentreret, Enkelt og Sammen. Overordnet mener ejerne og ledelsen, at det er af største vigtighed, at alle er med på rejsen mod et mere bæredygtigt ErgoSafe.

Karrieremuligheder

Videreuddannelse samt interne udviklings- og karrieremuligheder er vigtige for ErgoSafe, så vi kan sikre, at vi er i front og kan gøre et godt job både nu og sikre en god kompetenceblanding for fremtiden. Vi er medlemmer af forskellige uddannelsesorganisationer, der tilbyder uddannelse og udvikling for vores medarbejdere. En vigtig del af dette arbejde er, at vi fremmer fastansættelse frem for at hyre eksternt. ErgoSafe støtter alle medarbejdere i deres personlige udvikling.

Mindst miljøaftryk internt

Flere aktiviteter i form af informationsmøder og gruppearbejde, der har til formål at inkludere alle medarbejdere, gennemføres løbende, så alle kan bidrage til virksomhedens bæredygtighedsrejse og et mindre miljøaftryk. ErgoSafe har også truffet foranstaltninger, så vores medarbejdere nemt kan cykle til arbejde eller oplade bilen direkte i forbindelse med vores hovedkontor.

INNOVATION & NETVÆRK

Nye forretningsmuligheder via udviklingsprojekter

ErgoSafes innovationskapacitet er en af virksomhedens succesfaktorer og har blandt andet resulteret i flere forskellige versioner af ClickitUp® udviklet for at opfylde brugerens behov for glasgelændere. Den seneste produktudvikling er glasgelændere med funktionen Flex, der åbner op for nye forretningsmuligheder. Dels på grund af muligheden for at opgradere med en øvre bevægelig glas, men også fordi konstruktionen gør det muligt at bestille en fast og bevægelig del ved forskellige lejligheder af forskellige bestillere, men til det samme byggeprojekt. Eftermontering er let og smidig at udføre, og når monteringen er færdig, har CiUFlex det samme design og udseende som ClickitUp. Et yderligere udviklingsprojekt er en ny variant af balkonfastgørelse, der sigter mod at effektivisere ved montering og forlænge levetiden på fastgørelsen og balkonpladen. Innovation er en naturlig del af ErgoSafes hverdag.

Vi ønsker at fremme en sund konkurrence, hvor kundens behov og sikkerhed er i centrum. Vores immaterielle værdier er vigtige i dette arbejde.

Samarbejde om innovation

Når vi ikke har kompetence inhouse, samarbejder vi gerne med leverandører for at opnå forbedring inden for et specifikt område. Et stort projekt har været at implementere LEAN i vores produktion for at opnå orden og systematisering samt effektivisere processer.

I mange år har vi haft en lang række samarbejder, der har ledt os til nye innovative løsninger og forbedringer. ErgoSafe har vejledt et stort antal studerende ved Halmstad Universitet i deres udviklings- og afgangsprojekter. ErgoSafe ser det som en selvfølge at samarbejde med brancheforeninger og forskningsinstitutter for at sikre kvaliteten af arbejdet i forbindelse med virksomheden.

Vi har gennemført en behovsanalyse for at finde ud af, hvilke energibesparelser vores virksomheds forskellige dele kan generere, og hvilke tiltag vi skal foretage.

Samarbejde med lokale aktører

Vi samarbejder med lokale aktører for at bidrage til et bedre samfund og fremme lokale engagementer. For eksempel sponsorerer vi det lokale fodboldhold HBK og er en af virksomhederne, der sponsorerer “gå for vand”.

Made in Sweden

Vi er stolte af, at vi er en producerende virksomhed med al vores produktion og udvikling i Sverige. Vi ser mange fordele ved, at vi kan styre og påvirke store dele af vores værdikæde.

Sammen gør vi det bedre

Vi vil arbejde sammen med andre, der også træffer gode valg for miljøet og agerer bæredygtigt. Ved at vi ejer vores produktion, har vi mulighed for fuldt ud at bestemme, hvem vi samarbejder med.

Vores RAKET leder os

Vi værdsætter deltagelse, et åbent klima hvor alle medarbejdere bliver hørt og inkluderet. Hos ErgoSafe har vi sammen udviklet vores nøgleord, som skaber vores RAKET.