Vanliga frågor & svar

OM ERGOSAFE AB OCH VÅRA PRODUKTER

ErgoSafe AB är företaget som levererar flexibla glaslösningar. Företaget startades 1996 och är ett svenskt bolag med egen fabrik i Halmstad. Vi är stolta över att kunna säga att våra produkter är svenska och att de är tillverkade med respekt för miljön och samhället. Tillsammans med vår kunniga personal och toppmoderna utrustning, tillverkar vi produkter med både kvalitet och hållbarhet i åtanke. 

ErgoSafes produkter produceras alla i företagets egna fabrik i Halmstad, Sverige.

Fredrik Johansson, ErgoSafes VD, grundare och delägare. Tillsammans med Anders Berling och Lars Petersson äger han ErgoSafe AB.

Eldrivna skjutluckor, både för offentlig miljö och Drive Thru, samt ClickitUp®Glasräcke som det finns mer info om på www.clickitup.com

Som ett framåtsträvande företag är kvalitet och säkerhet ständigt i fokus hos oss. Vi har flertalet kunder som ställer höga krav på oss som leverantör. Krav som vi ser som självklara att förhålla oss till och leva upp till. För att klara detta krävs tester och verifieringar av produkterna.

Vilka lagkrav och tester som krävs beror på vilka produkter som säljs och var produkterna monteras. Alla våra eldrivna skjutluckor är CE-märka i enlighet med Maskindirektivet. Vi genomför produkt- och livscykeltester med egen testutrustning. Vid tredjepartsverifieringar samarbetar vi med ackrediterade testinstitut som tex RISE.

För oss är kvalitet och säkerhet ständigt i fokus. Vi har ett flertal immateriella rättigheter där vi genom vårt unika innovationsarbete har lyckats erhålla starka skydd på den globala marknaden.

 

Vår RAKET leder oss! Vi värdesätter delaktighet, ett öppet klimat där alla medarbetare blir hörda och inkluderade. På ErgoSafe har vi tillsammans utvecklat våra ledord som bildar vår RAKET. Orden är Respekt, Ansvar, Kundorienterat, Enkelt och Tillsammans.

INNAN ORDER

Vårt expertteam på ErgoSafe är här för att hjälpa dig att välja rätt produkt baserat på dina unika behov och arbetsmiljö. Tveka inte att kontakta oss via telefon eller e-post. Här hittar du vårt team

Vänligen kontakta oss direkt eller fyll i formuläret under "Begär offert" på vår webbplats med detaljer om de produkter du är intresserad av, så återkommer vi med en offert så snart som möjligt. Du kan alltid kontakta oss så guidar vi dig!

Leveranstiden kan variera beroende på produkttyp och tillgänglighet. För specifik information om leveranstider, vänligen kontakta oss direkt.

Våra olika varianter av Drive Thru samt ErgoSafes sex olika modeller av skjutluckor finns i dwg och pdf som går att ladda ner från Downloads.

Tillsammans med offert samt order så ritar våra produktexperter upp er beställning.

Absolut! Våra flexibla glaslösningar kan anpassas efter dina unika mått och designkrav. Kontakta oss med dina specifikationer så hjälper vi dig att skapa en skräddarsydd lösning som passar dina behov.

Ergosafe AB lämnar som standard 24 månaders garanti. Garanti gäller för fabrikationsfel.

Garanti omfattar ej: Felaktigt montage. Brukande av produkten på ett sätt den ej är avsedd för, yttre åverkan och slitdetaljer. Demontering inklädnad för åtkomst av luckan, samt återställning av inklädnaden efter fullbordat arbete.

För att hävda garanti måste luckan vara monterad enligt monteringsinstruktion. Periodiskt underhåll ska följas och dokumenteras i medföljande maskinkort.

Det är inte tillåtet att fästa undertak persienner eller liknande i luckans aluminiumkonstruktion.

För glasgarantier hänvisar vi till Svenskplanglasförenings riktlinjer.

Vi rekommenderar årlig service på samtliga av våra produkter vilket skapar förutsättningar för förlängd livslängd.

MATERIAL

Glaset är personsäkert - härdat eller laminerat.

Ja

Glas och aluminium är våra enskilt största ingående material i våra produkter. Dessa material har lång livslängd och klarar hårda väderförhållanden.

Glaset vi använder i våra produkter är personsäkert och är motståndskrafiga. Det laminerade glaset är det som är mest tåligt och håller ihop även om det skulle utsättas för skada. 

I vårt urval av leverantörer så är miljöarbete och personalpolicy lika betydelsefullt som pris och kvalitet. ErgoSafe utmanar befintliga och nya leverantörer i deras hållbarhetsarbete.  När vi jobbar utifrån våra hållbarhetskriterier så hamnar vi ofta hos svenska leverantörer vilket gör att vi automatiskt bidrar till en mer hållbar utveckling av vår logistik och minskar på onödiga transporter. Flertalet av våra leverantörer är lokaliserade i Halmstad med omnejd. 

Vår eldrivna skjutlucka är utrustad med en 24 Volts DC-motor, komplett med tillhörande styrelektronik och mjukvara, som säkerställer en smidig och tillförlitlig rörelse. För att öppna eller stänga luckan, använd enkelt den tillhandahållna manöverknappen. När det gäller strömförsörjning, drivs luckan av en transformator, som enkelt kan anslutas till ett standard 230 Volts vägguttag. 

Vid ett snabbt knapptryck öppnar sig luckan för att sedan stängas när knappen används igen och då stänger luckan sig hela vägen. 

TRANSPORT & LEVERANS

Kontrollera tillsammans med chauffören att godset är oskadat och att kolliantalet överensstämmer med fraktsedeln. Vid synliga skador på emballage eller gods, eller vid avsaknad av kolli, ska du göra en skriftlig notering på fraktsedeln i samband med mottagandet. Skadan eller avsaknaden anmäls därefter snarast av dig ErgoSafe AB. Synlig skada på godset måste anmälas till ErgoSafe samma dag gods används. Är det en icke synlig skada som först syns vid uppackning, men som kan härledas till transport av gods, skall denna anmälas senast 6 dagar efter mottagen leverans. Tveka inte att kontakta ErgoSafe vid frågor om skador på gods orsakade under eller i samband med transport. Kontaktuppgifter ErgoSafe.

ErgoSafe använder specialbyggt emballage för att våra produkter skall skyddas på bästa sett under transport. 

Villkor gällande leverans och transport av din order finns angivet på ditt ordererkännaden (OE). På OE framgår även leveransvecka. På ordererkännadet uppges fredagens datum i aktuell leveransvecka. Vi kontaktar alltid kunden via mail, om denna är angiven på OE, innan vi skickar gods från oss.

MONTERING

Instruktionsbok innehållandes monteringsanvisning medföljer vid leverans av ErgoSafes produkter. 

Ja. Vi har montörer utbildade och certifierade montörer som utför montage av våra produkter. Flera av våra återförsäljare har motsvarande kunskap som ErgoSafes egna montörer. Kontakta oss för att vet vem som monterar våra produkter i ditt område. 

Instuktionsbok med monteringsanvisningar följer med luckan och montage av skjulucka från ErgoSafe är möjligt att utföra dock är det viktigt att montaget är fackmannamässigt utfört. 

Att läsa igenom instruktionsbok innan montaget börjar. Kontrollera så att mått stämmer samt att produkten inte har fått några leveransskador.

SERVICE & UNDERHÅLL

Instruktionsbok innehållandes monteringsanvisning medföljer vid leverans av ErgoSafes produkter. 

ErgoSafe rekommenderar årligt underhåll. 

Till glaset vanligt fönsterputs och våra aluminumprofiler rengörs med ett neutralt rengöringsmedel följt av sköljning med vatten.

Ett tips, om det uppstår problem med skjutluckan, är att utföra en reset, det vill säga bryta strömmen och starta om skjutluckan. Om luckan ändå inte fungerar så kontakta ErgoSafes support

Tveka aldrig att kontakta våra medarbetare för att få support. Vi hjälper dig mer än gärna!

Om luckan inte fungerar så rekommenderar vi alltid att du kontaktar oss. Viktigt för att våra skjutluckor skall fungera är att årlig service utförs. 

Antingen via vår sida för support där det finns ett formulär att fylla i eller  kontakta oss så hjälper vi er! 

För att vår support skall kunna hjälpa er på bästa sätt så är det bra om ni uppger vilken modell, år och serienummer på luckan. Denna information står på luckans CE-etikett.

Antingen via vår sida för support eller  kontakta oss så hjälper vi er! 

Demontering & Återvinning

Vid demontering av ErgoSafes skjutluckor ska monteringsanvisning gås igenom och demontering utförs i omvänd ordning.

Observera! Skärrisk. Hantera glas med försiktighet. Produkten består av glas som vid felaktig hantering kan gå sönder och orsaka skador.

Vid demontering av V80, V80RG, V100 finns det en motvikt för att balansera den rörliga delen. När motvikt skall demonteras måste luckan ligga horisontellt annars nns risk för att den rörliga delen skall falla ner och orsaka skada.

ÅTERVINNING AV MATERIAL

  • Alla metaller sorteras som metallåtervinning.
  • Plast och gummi sorteras som brännbart.
  • Glas sorteras som fyllnadsmaterial.
  • Elkomponenter sorteras som elektronik.

Att vara i framkant är självklart för oss. Vi vill ligga i framkant när det kommer till hållbarhet inom vår bransch och är beredda att satsa de resurser som krävs för att bidra till omställningen för ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet.

Vi tar ansvar för nu och framåt. ErgoSafe vill ta ansvar och har därför satt hållbarhet överst på agendan. Vi tror på vår påverkanskraft och den nytta som genereras när det gäller vårt agerande som företag för hållbar utveckling.

Att vi är ett producerande företag med all vår produktion och utveckling i Sverige, har korta beslutsvägar och ett företagsklimat som står för att det alltid går att göra bättre ser vi som centrala delar i vår hållbarhetsresa.

För ErgoSafes glasräcke har en andrahandsmarknad börjat ta fart men änsålänge endast i mindre omfattning. Dock är det inget som talar emot att samtliga av våra produkter kan demonteras och installeras igen. Produkterna består av hållbara och återvinningsbart material.