Att jobba med special är standard för oss.

Vi tillverkar och levererar eldrivna skjutluckor till receptioner, myndigheter, kommuner och restauranger i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Under åren har en mängd olika kundanpassade lösningar växt fram och vi har idag en produktportfölj som innefattar sju modeller av eldrivna
skjutluckor, där varje modell kundanpassas. Vi utgår från H80, H80RG, H100, V80, V80RG och V100. Första bokstaven i modellbeteckningen står för om luckan jobbar horisontellt (H) eller vertikalt (V) när den öppnas. Vår sjunde modell är DT- luckan som är framtagen speciellt för att
fungera för alla bilburna kunder.

Om du vill förbättra arbetsmiljön för personalen är vi rätt företag att prata med. Våra skjutluckor hjälper dagligen tio tusentals människor att få en enklare och tryggare arbetsmiljö. En eldriven skjutlucka minskar riskerna för förslitningsskador i rygg och axlar. Vi har över 25 års erfarenhet av att hitta rätt typ av skjutlucka för varje unik arbetsplats. Det spelar ingen roll om det handlar om att effektivisera arbetsmoment, skydda personal och produkter eller skapa ett bättre arbetsklimat utan drag och buller. 

Vi kan skjutluckor!