Fredrik Johansson
CEO and Partner
Sälj Eldrivna skjutluckor

Jörgen Larsson
Produktionschef/Inköpsansvarig

Mårten Johansson
Sälj Eldrivna Skjutluckor/Kvalitetsansvarig

Mikael Nilsson
Sälj/Key Account/Södra Sverige/Norge
ClickitUp – Höj och sänkbart glasräcke
Panora View  – Vertikalgående glasparti

Jack Columbus
Säljansvarig Stockholm/Norra Sverige
ClickitUp – Höj och sänkbart glasräcke

Marie-Louise Ahlström
Kundservice/Marknad
/Ekonomi

ErgoSafe AB – Halmstad

Reparatörgatan 1,
SE-302 62 Halmstad
Phone +46(0)10-480 47 00

ErgoSafe AB – Stockholm

Forshagagatan 38,
SE-123 33 Farsta
Phone +46(0)10-480 47 00