Fredrik Johansson
CEO and Partner
Sälj Eldrivna skjutluckor

Jörgen Larsson
Produktionschef/Inköpsansvarig

Mårten Johansson
Sälj Eldrivna Skjutluckor/Kvalitetsansvarig

Henrik Sturesson
Sälj ClickitUp – Höj och sänkbart glasräcke

Jack Columbus
Sälj ClickitUp – Höj och sänkbart glasräcke

Marie-Louise Ahlström
Kundservice/Marknad
/Ekonomi

ErgoSafe AB – Halmstad

Reparatörgatan 1,
SE-302 62 Halmstad
Phone +46(0)10-480 47 00

ErgoSafe AB – Stockholm

Forshagagatan 38,
SE-123 33 Farsta
Phone +46(0)10-480 47 00